İngilizce 7. Sınıf 6. Ünite Parties Çalışma Kağıdı

UNIT 6 PARTIES

The types of party (Parti türleri)

wedding party: evlilik partisi

engagement party: nişan partisi

new year party: yılbaşı partisi

halloween party: cadılar bayramı partisi

fancy dress party: maskeli balo partisi

sleepover party: yatıya kalma partisi

slumber party: yatıya kalmalı parti

birthday party: doğum günü partisi

graduation party: mezuniyet partisi

tea party: çay partisi

pyjamas party: pijama partisi

barbeque ( bbq) party : mangal partisi

If you want to organize a great birthday party, you should follow some steps.

decide on a place: mekana karar verin

prepare a guest list: konuk listesi hazırlayın

you need the exact number of the guests: gelecek misafirlerin net sayısına ihtiyacın var

invite your close friends/ relatives: yakın arkadaşlarınızı ve akrabalarınızı davet edin

collect money for the expenses: masraflar için para toplayın

buy food,beverages,ornament(paper flag,ballon,bow) :yiyecek,içecek,süs alın

wrap the presents: hediyeleri paketleyin

decorate the place: mekanı süsleyin

order a cake: pasta sipariş edin

call a clown: palyaço çağırın

select music: müzik seçin

write and send invitation card: davetiye yazın ve gönderin

Listening part

Brenda: We haven‛t got much time, Alex. Let‛s make a ‘To Do List‛ to be faster.
Alex: Sure. Do we need any balloons and confetti?
Brenda: I think so. We need a lot of balloons and confetti. But we don‛t need many birthday hats.
Alex: All right, and what about food and drinks?
Brenda: We have got a lot of lemonade and fruit juice but we need some food.
Alex: Food? Let‛s buy some sandwiches and cookies.
Brenda: It‛s great. Why don‛t we make her a birthday cake, Alex?
Alex: Sorry, but it is not a good idea, Brenda. We should buy the birthday cake.
Brenda: Okay. It sounds better. We should buy a birthday present, too.
Alex: Of course, and don‛t forget to wrap it.
Brenda: Don‛t worry. Everything will be all right, Alex.

Unknown words

to do list: yapılacak listesi

of course/sure :tabiki

I think so: bende öyle düşünüyorum

allright : peki,tamam

What about food and drinks? :peki ya yiyecek ve içecekler

It is not a good idea : Bu iyi bir fikir değil.

It sounds better : Kulağa daha iyi geliyor

Don’t forget : unutma

wrap : paketlemek

don’t worry : endişelenme

Everything will be all right: Her şey çok güzel olacak.

Other important words

throw a party : parti vermek

give a party : parti vermek

organize a party: parti vermek

arrange a party : parti vermek

attend a party: partiye katılmak

join the party: partiye katılmak

check : kontrol etmek

plate : tabak

glass : bardak

get ready : hazırlanmak He is turning ten:O on yaşına giriyor Whose party?:Kimin partisi?

What day is it?:Parti hangi gün?

Are you free? : Müsaitmisin?

I have nothing to do: yapacak birşeyim yok

I think I will come: sanırım gelicem

theme party: konusu olan party

Could you give me an example: Bana bir örnek veririmisin?

See you: görüşürüz

Could you explain that?: O ne açıklarmısın?

whole apple: bütün elma

covered in sugar: şeker kaplı

I can‛t hear you: Seni duyamıyorum

Could you say that again?: Tekrar söylermisin?

just a little:sadece biraz

only one:sadece bir tane

first: ilk olarak

then: sonra

next: daha sonra

finally: son olarak

chocolate coated apple:çikolata kaplı elma

melt: eritmek

medium heat: orta ısı

dip: batırmak

shake: serpmek

sprinkles: küçük şekerlemeler

ingredients:malzemeler

pillow: yastık

pumpkin: balkabağı

Extras

consists of : ….dan oluşmak

eat lunch out : öğle yemeğini dışarda yemek

response: herhangi bir durum karşısında cevap vermek

reply an e-mail: maile cevap vermek

Sorry, I‛m busy: Üzgünüm meşgulüm

Take care of yourself:kendine iyi bak

It sounds great: Kulağa harika geliyor

that‛s a good idea:İyi fikir

Not much:çok değil

I‛m free: Boşum,Müsaitim

Yes, please. Just a little: Evet lütfen sadece biraz

accept: kabul etmek

refuse: reddetmek

offer:sunmak,ikram etmek

responsible for: …dan sorumlu

 

MAKING SUGGESTION (öneride bulunma)

*Let’s + V (yalın halde)
Let’s buy a present for Ece. (hadi Özlem’e bir hediye alalım.)
*Why don’t we + V (yalın halde)? Why don’t we buy a present for Ece? ( Ece’ye hediye almaya ne dersin?)
*Shall we + V (yalın halde)? Shall we buy a present for Ece? (Ece’ye hediye alalım mı?)
*How about+Ving?
*What about + Ving?
How about buying a present for Ece? What about buying a present for Ece? ( Ece’ye hediye almaya ne dersin?
Making invitation( Davet etme)
***Would you like to come to my party? ( partime gelmek istermisin?)
***Do you want to join to my party? (partime gelmek istermisin?

Accepting ( Kabul etme)

* yes,of course/sure.(tabiki de)
*yes,certainly/definitely.(kesinlikle)
*yes,I would love to.(evet çok isterim)
*Why not?(neden olmasın?)
*cool / great (harika)
*that sounds great.(kulağa harika geliyor)
*yes,I’ll be definitely there(kesinlikle orda olucam)

Refusing ( Reddetme)

* I would love to but I can’t.(çok isterim fakat yapamam)
* I’m sorry,I can’t make it.(üzgünüm yapamam)
* I’m afraid,I can’t.(korkarım yapamam)
* I’m sorry,I am busy.(üzgünüm meşgulüm) Sorry,I don’t feel well (üzgünüm kendimi iyi hissetmiyorum.
*That’s very kind of you but Ican’t.I have an exam. I must study it. (Teşekkür ederim çok naziksin fakat sınavım var ders çalışmak zorundayım)

Quantifiers (miktar bildiren kelimeler)

*countable : sayılabilen isimler→ tekil ve çoğul halde kullanılabilirler.
ör: a book, two books, ten books….
→cat, apple, car, man, chair… gibi bir çok kelime sayılabilir isim grubundadır.

*uncountable nouns: sayılamayan isimler→ Çoğul yapılamazlar ve her zaman tekil halde olurlar.
ör: water…..su → a water yada waters olamaz.
→water-milk-coffee-salt-cheese-honey-jam-coke-ayran- bread-fruit juice-sugar-fruit-love-help-cake-butter-food- money-time….gibi sıvı- akıcı- soyut kelimeler sayılamayan isimler grubundadır.
*a – an : bir → sayılabilen tekil isimlerden önce kullanılır.
a : okunuşu sessiz harf ile başlayan kelimelere gelir.
▪ a book ▪ a small party ▪ a university
*an : okunuşu sesli harf ile başlayan kelimelere gelir.
▪ an egg ▪ an invitation card ▪ an hour ago
*some : biraz, bir kaç → Olumlu cümlelerde kullanılır. Ayrıca “rica-istek-teklif-öneri” belirten “would you like…?, could…?” ile başlayan sorularda da kullanılabilir.

▪ We need some food and some candles.
▪ I need some help for the “to do list”.
▪ Would you like some cake and coke?
*any : hiç → Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.
▪ I haven’t got any friends here. ▪ There isn’t any water to drink.
▪ Do we need any decorations? ▪ Is there any milk for baby?
*a few : bir kaç→ Sadece olumlu cümlelerde sayılabilen çoğul isimlerden önce kullanılır.
ex: a few books – a few friends – a few candles
▪ I need a few party hats. ▪ There are a few guests.
a little : biraz→ Sadece olumlu cümlelerde sayılamayan isimlerden önce kullanılır.
ex: a little tea – a little cake – a little water
▪ I have got a little money. ▪ There is a little cheese. much – many – a lot of kullanımı
*Much : çok, fazla→ Sayılamayan isimler ile olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılır.
▪ We haven’t got much time. ▪ Is there much coffee?
*Many : çok, birçok → Sayılabilen çoğul isimler ile olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılır.
▪ We don’t need many birthday hats.
▪ Do you have many cookies?
*a lot of : çok → Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimler ile olumlu cümlelerde kullanılır.
▪ There is a lot of snow here. ▪ There are alot of trees.
▪ There are a lot of people at the party.
*How much ..: Ne kadar → How much + Sayılamayan isim
▪How much milk do we need
*How many…: kaç tane → How many + Sayılabilen isim
▪ How many cupcakes do we need?
(**How many ile kullanılan isim her zaman çoğul halde olur:)

ÖZLEM İŞDAR

Dosya olarak İngilizce Forumundan indirebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir